Rodzaj drewnianej konstrukcji nośnej dachu w budynku szkieletowym jest zależny od pewnych czynników takich jak np. kształ dachu, odległość między ścianami zewnętrznymi, jak i kąta nachylenia połaci dachowej oraz od ciężaru pokrycia dachowego.

Konstrukcja dachu, tak jak ścian i stropów, składa się z elementów konstrukcyjnych wykonanych z drzewa iglastego. Proces obróbki takiego drewna wygląda identycznie jak w pozostałych przypadkach, jest suszone komorowo, czterostronnie strugane, takie drewno ma również sfazowane krawędzie oraz jednakową grubość. Gdy jest potrzeba by miały większą nośność, zbija się w jedną całość kilka takich samych elementów lub wybiera się elementy o większej wysokości przekroju. Konstrukcja dachu bowiem powinna mieć odpowiednią sztywność i nośność, a także dobrą izolację cieplną i akustyczną. Wieźbę dachową usztywnia się płytą OSB, którą odpowiednio się zabezpiecza przed ewentualnym odchyleniem pionowym lub wyrwaniem przez wiatr. Dodatkowo dach pokrywany jest membraną dachową, paroprzepuszczalną oraz łatami dachowymi z drewna świerkowego o małym przyroście w rozstawie odpowiadającym rodzajowi pokrycia dachowego, którym może być np. blachodachówka, dachówka ceramiczna bądź gont bitumiczny.