Kolejnym rodzajem fundamentów są stopy fundamentowe, które idealnie nadają się pod domki letniskowe, letnie jak i całoroczne oraz niektóre mieszkalne do 70 m2. Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, kiedy są rozstawione w niedalekiej odległości od siebie. Najczęściej mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu- gdy słup ściskany osiowo lub prostokąta- gdy słup jest dodatkowo zginany.

Stopy fundamentowe mogą być betonowe, albo gdy obciążenia przekazywane przez słup są duże lub grunt jest słaby, wtedy stosuje się żelbetowe. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone siatką z prętów stalowych w dolnej części. Niezależnie od tego, czy stopa jest betonowa, czy żelbetowa, umieszcza się w niej pionowe zbrojenie identyczne jak w słupie. Zbrojenie to, zwane starterem, wystaje z zabetonowanej stopy i później łączy się z nim zbrojenie słupa. Stopy betonowe betonuje się bardzo często bezpośrednio w wykopie (zwłaszcza, gdy grunt jest gliniasty), natomiast żelbetowe - w deskowaniu ustawionym na warstwie chudego betonu. Czas wykonania stóp fundamentowych Fi/15 i fi/25/ i fi/35 o zbrojonym członie głównym z szpilą kotwiącą wynosi około 5-8 godz. . Natomiast stopy fundamentowe wiercone w grunt a na nich płyta zelbetowa zbrojona grubości od 15-25cm, w tym przypadku czas wykonania wynosi 2-4 dni.