Projektujemy, doradzamy i wykonujemy każdy rodzaj fundamentów. Posiadamy własny sprzęt do prac związanych z plantowaniem, wykopami jak i końcową kosmetyką. Mamy kilka sposobów na odpowiednie dobranie fundamentu do budynku, uwzględniając warunki terenowe jak i indywidualne zapotrzebowanie inwestora. Pierwszym z nich są bloczki betonowe pod domki gospodarcze i altany ogrodowe.

Na domki gospodarcze i altany ogrodowe do 50 m2 bloczki betonowe z punktowym zakotwieniem są odpowiednie. Czas wykonania to około 3-5 godzin. Wytwarzane bloczki mają kształt prostopadłościanu. Bloczki betonowe fundamentowe to wyrób wibroprasowany składający się z kruszywa o różnych frakcjach takich jak cement, piasek. Charakterystyczną cechą bloczków jest ich bardzo wysoka wytrzymałość. Przy ubitym terenie, nienarażonym na zapadnięcie często wystarczy rozmieścić bloczki w jednej warstwie, tak aby wszystkie były w tym samym poziomie. Wypoziomowanie bloczków najlepiej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej. Resztę bloczków układamy w mniej więcej równych odległościach od siebie biorąc pod uwagę jaka zalecana jest ich ilość oraz ilość legarów.
Można także pokusić się o wkopanie w grunt jednej warstwy bloczków na podsypce cementowo- piaskowej i na nią położyć jedną warstwę bloczków wystającą ponad grunt. Przestrzeń między bloczkami można zaizolować poprzez rozłożenie na całej powierzchni np. geowłókniny.