W stanie surowym otwartym drewno, które jest użyte do montażu szkieletu drewnianego impregnuje się preparatem głęboko penetrującym, jest to drewno z drzewa iglastego, bez zasinień, pęknięć, chorych sęków. Drewno użyte do konstrukcji budynku jest przede wszystkim suszone komorowo, strugane czterostronnie, fazowane o wilgotności nie większej niż 16-18%.

 

 

Na tym etapie kolejno wykonujemy:

 • układamy podwójną izolację poziomą ( z papy termozgrzewalnej i lepiku)

 • montujemy podwaliny

 • montujemy konstrukcję ścian zewnętrznych

 • montujemy konstrukcję ścian wewnętrznych na parterze

 • montujemy konstrukcję stropu

 • montujemy konstrukcję wieźby dachowej

 • montujemy ściany działowe na poddaszu

 • wykonujemy poszycie ścian zewnętrznych płytą OSB

 • wykonujemy poszycie połaci dachu płytą OSB

 • okrywamy wiatroizolacją budynek z zewnątrz

 • zabezpieczamy dach przed opadami atmosferycznymi membraną dachową.