Ten etap zaczyna się w momencie zakupu działki budowlanej. Następnie zakupujemy projekt budowlany gotowy lub indywidualny. Projekt budowlany jest podstawą, aby uzyskać pozwolenie budowlane. 

 

 

 

 

Oprócz projektu budowlanego (składanego w Starostwie Powiatowym), dołączamy także: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( Urząd Miasta-Wydział architektury), warunki techniczne dostawy mediów ( w zakładzie energetycznym, elektrycznym, wodociągów i kanalizacji), mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1500 (wykonana przez geodetę) oraz dokumentację dodatkową wynikającą z zapisów prawa miejscowego. Po skompletowaniu dokumentacji składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 65 dni od daty złożenia dokumentów. Prawomocna decyzja uprawomocnia się po 14 dniach. Ważność takiej decyzji wygasa po 3 latach.