Następnym procesem obróbki drewna jest suszenie, które następuje w suszarniach komputerowych pod nadzorem Technika Obróbki Drewna.

Jest to długi proces parowania i suszenia. Proces suszenia jest niezbędny do tego, aby drewno zachowało wszystkie swoje właściwości. Ma ono na celu pozbycie się całej wilgoci, która znajduje się w drewnie składającej się z wody wolnej, higroskopijnej oraz konstytucyjnej. Aby woda opuściła powierzchnię drewna musi się najpierw zamienić w parę, do czego właśnie stosujemy suszarnie komputerowe. Po procesie suszenia, drewno jest sortowane i obrabiane według zapotrzebowania i zastosowania. Magazynowanie odbywa się w pomieszczeniach o niskiej zawartości wilgoci.